به این چند نکته کوچک اما پر اهمیت دقت کنید : 

به بند روی سرشانه سوتین بسیار توجه کنید که هیچ گونه فشاری به سرشانه شما وارد ننماید. 

نکات مهم در مورد کاپ سوتین که باید به آنها دقت داشته باشید 

فنر  سوتین از جمله مواردی است که به هیچ عنوان نباید در بدن فرو رفته یا از آن فاصله داشته باشد 


دستک سوتین می بایست در یک خط افقی قرار داشته باشد به این شکل که در تصویر مشاهده می نماید.