مایو شناکمی صبر کنید...

دسته‌بندی


مایو زنانه ضد کلر و رنگ ثابت در انواع مایو اسلیپ و پادار و مایو دو تکه زنانه و کاور مایو . تمامی مایو های عرضه شده در بالیک دارای بالاترین سطح کیفیت دوخت و پارچه می باشند.