نیم تنه ورزشیکمی صبر کنید...

دسته‌بندی


نیم تنه های ورزشی یکی از ملزومات اولیه ورزش است. انواع نیمتنه از جنس های نخی و کشی محکم و عالی.