شستشوی لباس زیر چند مرحله دارد : 

1. نوع لباس زیر را مشخص کنید: لباس زیرهای فنر دار بهتر است در دست شسته شوند زیرا شستشوی آنها در لباسشویی، در اغلب موارد و به مرور منجر به بیرون زدن فنر لباس می شود. سایر البسه بدون فنر ماند انواع شورت و یا سوتین های بدون فنر را می توانید براساس رنگ آنها در لباسشویی شستشو دهید.

 

2. ابتدا اقدام به از بین بردن لکه های احتمالی با صابون نمایید. 


3. لباس زیر را در مخلوط مایع لباسشویی و آب ولرم قرار دهید. حدودا  30 دقیقه خیس شدن لباس زیر در این ترکیب کافی است. همچنین می توانید از سبدهای شستشو نیز استفاده کنید تا سوتین ها و سایر لباس های زیر دچار هرگونه مشکل در زمان شستشو نشوند. 


4. توجه داشته باشید که بهترین راه برای خشک کردن لباس زیر، قراردادن آن در هوای آزاد است. 

5. سوتین های خود را در حالت طبیعی خود در کشوی لباس قرار دهید و از تا کردن آنها حتی الامکان بپرهیزید.