آیا باید در زمان خواب سوتین بپوشیم ؟ 

کارشناسان این موضوع را در اختیار شما گذاشته اند که پوشیدن و یا نپوشیدن سوتین را در هنگام خواب انتخب کنید.

 اگر چنانچه تصمیم به پوشیدن سوتین در زمان خواب دارید ، باید این نکات را رعایت کنید: 

1. سوتین بدون فنر استفاده کنید. سوتین های فنردار برای استفاده در زمان خواب طراحی نشده اند. 

2. از سوتین های تمام نخ استفاده نمایید. نیمتنه های نخی نیز برای این موضوع مناسب هستند. 

3. سوتینی را که در طول روز مورد استفاده قرار داده اید در زمان خواب استفاده نکنید. 

4. سوتین را در آزادترین حالت آن بپوشید تا جریان خون را در طول خواب مختل ننماید.